Для непобутових споживачів

З   1  липня 2022 року встановлено роздрібні ціни на природний газ для комунально-побутових, бюджетних установ та організацій, об’єктів промисловості  з врахуванням вартості з транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи ( бронювання  потужності на добу наперед):

–   за умови попередньої оплати (до 30 червня 2022 року) в розмірі  31500,00 грн. (Тридцять одна тисяча п’ятсот грн. 00 коп.)  з врахуванням ПДВза 1000 куб.м ;

–   за умови оплати протягом розрахункового періоду (газового місяця), в якому здійснюється  постачання газу в розмірі  33996,00 грн. (Тридцять три тисячі дев’ятсот дев’яносто шість грн. 00 коп.) з врахуванням ПДВ  за 1000 куб.м .