Архів тарифів для непобутових споживачів за 2022р.

З   1  грудня 2022 року встановлено роздрібні ціни на природний газ для комунально-побутових, бюджетних установ та організацій, об’єктів промисловості  з врахуванням вартості з транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи ( бронювання  потужності на добу наперед):

–   за умови попередньої оплати (до 30листопада 2022 року) в розмірі  34 200,00 грн. (тридцять чотири тисячідвістігрн. 00 коп.)  з врахуванням ПДВза 1000 куб.м ;

–   за умови оплати протягом розрахункового періоду (газового місяця), в якому здійснюється  постачання газу в розмірі  36 402,00  грн. (тридцять шість тисяч чотириста дві грн. 00 коп.) з врахуванням ПДВ  за 1000 куб.м .

З   1  листопада 2022 року встановлено роздрібні ціни на природний газ для комунально-побутових, бюджетних установ та організацій, об’єктів промисловості  з врахуванням вартості з транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи ( бронювання  потужності на добу наперед):

–   за умови попередньої оплати (до 31 жовтня  2022 року) в розмірі  33 330,00 грн. (тридцять три тисячітриста тридцятьгрн. 00 коп.)  з врахуванням ПДВза 1000 куб.м ;

–   за умови оплати протягом розрахункового періоду (газового місяця), в якому здійснюється  постачання газу в розмірі  33 996,00 грн. (тридцять три  тисячідев’ятсот дев’яносто шість грн. 00 коп.) з врахуванням ПДВ  за 1000 куб.м .

З   1  жовтня 2022 року встановлено роздрібні ціни на природний газ для комунально-побутових, бюджетних установ та організацій, об’єктів промисловості  з врахуванням вартості з транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортноїсистеми ( бронювання  потужності на добу наперед):

–   за умови попередньої оплати (до 30 вересня 2022 року) в розмірі  47025,00 грн. (сорок сім тисяч двядцять п’ятьгрн. 00 коп.)  з врахуванням ПДВза 1000 куб.м ;

–   за умови оплати протягом розрахункового періоду (газового місяця), в якому здійснюється  постачання газу в розмірі  48570,00 грн. (сорок вісім  тисяч п’ятсот сітдесят грн. 00 коп.) з врахуванням ПДВ  за 1000 куб.м .

З   1  вересня 2022 року встановлено роздрібні ціни на природний газ для комунально-побутових, бюджетних установ та організацій, об’єктів промисловості  з врахуванням вартості з транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортноїсистеми ( бронювання  потужності на добу наперед):

–   за умови попередньої оплати (до 31серпня 2022 року) в розмірі  48540,00 грн. (сорок вісім тисяч п’ятсот сорок грн. 00 коп.)  з врахуванням ПДВза 1000 куб.м ;

–   за умови оплати протягом розрахункового періоду (газового місяця), в якому здійснюється  постачання газу в розмірі  49560,00 грн. (сорок дев’ять  тисяч п’ятсот шістдесят грн. 00 коп.) з врахуванням ПДВ  за 1000 куб.м .

З   1  серпня  2022 року встановлено роздрібні ціни на природний газ для комунально-побутових, бюджетних установ та організацій, об’єктівпро мисловості  з врахуванням вартості з транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортноїсистеми ( бронювання  потужності на добу наперед):

–   за умови попередньої оплати (до 31липня 2022 року) в розмірі  31500,00 грн. (Тридцять одна тисяча п’ятсот грн. 00 коп.)  з врахуванням ПДВза 1000 куб.м ;

–   за умови оплати протягом розрахункового періоду (газового місяця), в якому здійснюється  постачання газу в розмірі  33996,00 грн. (Тридцять три тисячі дев’ятсот дев’яносто шість грн. 00 коп.) з врахуванням ПДВ  за 1000 куб.м .

З   1  липня 2022 року встановлено роздрібні ціни на природний газ для комунально-побутових, бюджетних установ та організацій, об’єктів промисловості  з врахуванням вартості з транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи ( бронювання  потужності на добу наперед):

–   за умови попередньої оплати (до 30 червня 2022 року) в розмірі  31500,00 грн. (Тридцять одна тисячап’ятсот грн. 00 коп.)  з врахуванням ПДВза 1000 куб.м ;

–   за умови оплати протягом розрахункового періоду (газового місяця), в якому здійснюється  постачання газу в розмірі  33996,00 грн. (Тридцять три тисячідев’ятсот дев’яносто шість грн. 00 коп.) з врахуванням ПДВ  за 1000 куб.м .